Магнітні фільтри - освітлювачі.

ОСВІТЛЮВАЧІ

ПРИЗНАЧЕННЯ.

Магнітні фільтри - освітлювачі (далі по тексту МФО) призначені для очищення води в системах водопостачання та теплопостачання від нерозчинних домішок, які представляють собою магнітні частинки (продукти корозії), а також від часток піску, глини, накипу, органіки, які потрапили з природного джерела або утворилися в результаті використання води в технологічному процесі.

Дані пристрої дозволяють істотно зменшити грязьове навантаження на котельне і теплообмінне обладнання, автоматику, контрольно-вимірювальні прилади, насоси і т. д., і як наслідок максимально ефективно їх експлуатувати.

МФО встановлюються в прямоточних системах водопостачання і в циркуляційних контурах з метою захисту котлоагрегатів, теплообмінників, насосів, датчиків контрольно-вимірювальної апаратури, теплових мереж. Можливий монтаж, як в нових, так і у вже існуючі системи.

Не вимагають регенерації, витрат енергії, хімічних реагентів, абсолютно нешкідливі для здоров'я і навколишнього середовища.

ПРИСТРІЙ. ПРИНЦИП ДІЇ


МФО

1 - шламозбірник;

2 - корпус освітлювача;

3 - вхідний патрубок;

4 - магнітна система;

5 - камера осадження;

6 - перегородки;

7 - фільтр

МФО працює таким чином: вода по вхідному патрубку 3 потрапляє в корпус освітлювача 2, де відбувається різке зменшення швидкості руху води і великі частинки під дією сил тяжіння осідають на дні шламозбірника 1. Під впливом поля магнітної системи 4 дрібні слабомагнітні частинки намагнічуються, притягуються, укрупнюються, осідають під дією сил тяжіння або затримуються на магнітній системі. Наявність декількох перегородок 6 в камері осадження 5 забезпечує різку зміну напрямку потоку, при цьому частки забруднень в результаті інерційного руху вдаряються в перегородки, втрачають свою швидкість і, накопичуючись на її поверхні, під дією сил гравітації «сповзають» на дно шламозбірника 1. Великі легкі частинки (р <1,0 г/см3) затримуються на поверхні фільтру 7.

 

ЕФЕКТИВНІСТЬ РОБОТИ.


Перевагою МФО, є поєднання найважливіших технічних характеристик: високої ефективності з очищення мережевої води, великої продуктивності, низького гідравлічного опору, тривалого робочого циклу.

 

Висока ефективність зберігається протягом усього періоду експлуатації, в той час, як ефективність традиційних фільтрів знижується практично до нуля після закінчення 2-3-х діб з моменту пуску системи теплопостачання.


 

 

 

СХЕМА УСТАНОВКИ МФО/МШО В СИСТЕМАХ ОБІГОВОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ.


 

G Analytics
сайт створено компанією